Werken met freelancers, hier moet je op letten!

Gepubliceerd op Auteur: Burgerforum

Werken met freelancers heeft een aantal grote voordelen. De grote voordelen voor een ondernemer zijn dat de ondernemer geen arbeidsrelatie hoeft aan te gaan en dat de organisatie een stuk flexibeler blijft. Er zijn echter wel een aantal zaken die je goed moet regelen als je met freelancers in zee gaat.

VAR of modelcontract

Werken met freelancers heeft als voordeel dat je in de meeste gevallen geen loonheffingen over de door de freelancer verrichte arbeid hoeft af te dragen. Het is dan echter wel nodig dat je als ondernemer om een VAR-verklaring vraagt, of gebruik maakt van een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst. In de toekomst zal er alleen nog maar gebruik gemaakt gaan worden van de door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst. Als je dit als ondernemer niet goed regelt, dan loop je het risico dat je alsnog loonheffingen en sociale premies af moet dragen.

Maak heldere afspraken met een freelancer

Werken met een freelancer lijkt aantrekkelijk, maar er moeten wel een aantal zaken goed geregeld worden. Een freelancer is namelijk ook gewoon een ondernemer. Het is daarom verstandig om een aantal zaken helder op papier te zetten. Te denken valt bijvoorbeeld aan een heldere omschrijving van de opdracht, de termijn die daarvoor staat, afspraken over hoe er met eventuele schade omgegaan zal worden, een geheimhoudingsbeding en dergelijke.

Let vooral goed op wanneer het gaat om een beding dat te maken heeft met intellectuele eigendomsrechten. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een freelancer die een website bouwt, of software schrijft. In principe blijven de intellectuele eigendomsrechten dan bij de freelancer. Het is goed om een bepaling op te nemen om deze rechten over te dragen, maar daarmee komt de overdracht van IE-rechten niet tot stand. Deze kunnen namelijk alleen per geregistreerde akte worden overgedragen. Zorg er daarom voor dat dit ook op deze manier gebeurt, anders kan je later met licentiekosten geconfronteerd worden.